Jiří Anderle

Ecce homo

Galerie ART Chrudim

20. březen - 5. květen 2007

 

Jiří Anderle se narodil roku 1936 v Pavlíkově na Rakovnicku.

Roku 1961 vystudoval AVU (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského).

Známý, zejména v zahraničí, začal být v polovině 60. let. V letech 1969-73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.

V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka.

Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen.  

Jiří Anderle je jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v newyorkském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem. 

Vystavované grafické listy pocházejí ze zahraničních soukromých sbírek  a velká část z nich bude v Čechách prezentována poprvé. 


 

Richard Drury  -  Jiří Anderle - Výtvarník vnitřní představivosti

 


 

 

Jiří Anderle - Appassionata, lept, 63 x 93 cm, 1976, opus 133

 

 

 

Jiří Anderle - Apokalyptičtí jezdci, lpodle Dürera, lept, 96 x 65 cm, 1982, opus 237

 


 

 

 

 

Jiri Anderle - Manželský pár - lept a koláž, 95,5 x 63,5 cm, 1982, opus 209