Světová grafická avantgarda

 

I

 

JEAN ARP
GEORGE BRAQUE
ANDRÉ BRASILIER
MAURICE BRIANCHON
BERNARD BUFFET

 

 

 

 

 

JEAN ARP
(1886 – 1966, Německo, Francie)
 

Původně narozený jako Hans Arp ve Štrasburku, který byl v té době německý a když po 1. světové válce patřil opět k Francii, musel si změnit jméno na Jean Arp. Významný sochař, malíř a básník, jenž byl jedním z prvních představitelů hnutí Dada (vedle M. Ernsta a A.Grünwalda) a surrealistické tvorby v Evropě, později se však se surrealismem rozloučil. Za 2. Světové války uprchl před nacisty z Paříže do Curychu,  kde přečkal válečná léta, aby později dobýval Ameriku. Často bývá citováno motto jeho tvorby: Produkovat tak, jak o rostlina produkuje plod, ne reprodukovat.

 

 

 


Jean Arp
Composition Jaunâtre
dřevoryt / woodcut, 1948
25,5 x 17,5 cm
rámováno / framed
8.000,-Kč / CZK
  

 

   

 
 

 

 

 

 


 

Jean Arp
Composition Jaune-Noir
dřevoryt / woodcut, 1948
25,5 x 17,5 cm
rámováno / framed
8.000,-Kč / CZK

 

 

zamluveno / reserved

 

 

 


 

 

 

GEORGES BRAQUE
(1882 – 1963, Francie)
 

Zapsal se spolu s Picassem do dějin jako zakladatel kubismu. Po návštěvě jeho ateliéru v roce 1907, kam poprvé zavítal jako mnozí jiní podívat se na Avignonské slečny, uzavírají oba muži lidské a umělecké přátelství, které má pro kubismus zásadní význam. Braque byl zcela jiný, než Picasso - vysoký štíhlý, ramenatý a přemýšlivý. Od roku 1909, kdy na Salónu nezávislých vystavil své kubistické obrazy, byla pro všechna jeho období společná dokonale vyvážená kompozice, zdrženlivá a noblesní barevnost a kultivovanost malířského přednesu.
Braque a Picasso byli první umělci, kteří radikálně změnili vnímání umění posledních pěti set let - s příchodem kubismu umění již nepotřebovalo napodobovat okolní svět.

 

 

George Braque
Trois Oiseaux
litografie / lithograph, 1960
23 x 18 cm, opus 82
rámováno / framed
17.000,-Kč / CZK

 


 

   

 

 

 

 


 

 

 

George Braque
Vase et Fleurs I
litografie / lithograph, 1955
31 x 21 cm
rámováno / framed
19.000,-Kč / CZK


 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ BRASILIER
(*1929, Francie)

Strávil více než půl století vytářením pláten, které jsou směsí abstrakce, expresionismu a taschismu. Jeho díla často uvádějí témata a motivy, jako jsou koně, příroda, hudba, a ženy. Brasilierovo umění je známé po celém světě, od Japonska po Spojené Státy.  V roce 2005 uspořádalo jedno z nějvětších a nejslavnějších muzeí světa Hermitage Museum v Petrohradě jeho retrospektivní výstavu děl z let 1950 – 2004.

 

 

 

André Brasilier
La Cadre Noir
litografie / lithograph, 1964
23 x 18 cm
rámováno / framed
5.000,-Kč / CZK

 


 

 

 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICE BRIANCHON
(1899 - 1979, Francie)

Ilustrátor, scénograf a hlavně jedním z nejznámějších malířů své generace ve Francii. Stal se vítězem Prix Blumenthal v roce 1924, byl jedním z nejvlivnějších mistrů na École des Beaux Arts a zůstává jediným skutečným nástupcem ve Francii tradice a intimity Bonnarda a Vuillarda. Divadelní scény, zátiší, portréty a kompozice tvoří dílo, jenž má různé formy, ale naprosto stejnou koncepci – žádná plocha není zcela rovná nebo inertní, žádná barva zcela přímá.

 

 

 

 

Maurice Brianchon
Sain Jean de Luz – La Plage
litografie / lithograph, 1964
24 x 18 cm
rámováno / framed
5.000,-Kč / CZK

  

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 


BERNARD BUFFET
(1928 - 1999, Francie)

Nezaměnitelný rukopis výrazných linií je znakem francouzského malíře a grafika Bernarda Buffeta. Nejmladší člen slavné Pařížské školy vstoupil na scénu poměrně pozdě - v padesátých letech minulého století, ale hned od počátku je chválen a uznáván uměleckou kritikou.
V roce 1955 zařadil odborný časopis "Connaissance des arts" Buffeta mezi 10 nejlepších světových umělců druhé poloviny 20. století.
Bernard Buffet je hodnocen jako figurativní malíř, který se přiklání ve svém díle k sociálnímu realismu. Uznávaný Buffet ke konci života trpěl Parkinsonovou chorobou, utrpení z ní ukončil v roce 1999 sebevraždou.

 

 

 

 

Bernard Buffet
A la plage
litografie / lithograph, 1967
31,5 x 24 cm
rámováno / framed
19.000,-Kč / CZK

  

zamluveno / reserved

 

 


 

 

 

 

 

Bernard Buffet
Le clown Jojo
litografie / lithograph, 1967
31,5 x 24 cm
rámováno / framed
19.000,-Kč / CZK

 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Buffet
Nature morte a la bouteille
litografie / lithograph, 1967
31,5 x 24 cm
rámováno / framed
15.000,-Kč / CZK

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

home