Světová grafická avantgarda

 

IV


 

JEAN LURÇAT
HENRI MATISSE
JOAN MIRO
PABLO PICASSO

 

 

 

 

 

JEAN LURÇAT
(1892 - 1966, Francie)

Jean Lurçat a Marcel Gromaire (1892-1971) jsou vrcholnými představiteli francouzského poválečného expresionismu. Společně hráli významnou roli v opětovném oživení zájmu o tapisérii ve Francii; obnovili královskou manufakturu v Aubussonu ve střední Francii, jejíž kořeny sahají až do roku 1665, a ohromnými formáty koberců moderních květinových vzorů zaplnili nejhonosnější interiéry francouzské administrativy. Dali podnět k vytvoření Muzea tapisérie. Každý z obou umělců realizoval v tapisérii přes tisíc návrhů; vedle toho nezapomněli ani na bar. litografie, ilustrace a v šedesátých letech i malbu. Lurçat psal i básně a je uznávaným autorem knih o tapisérii.

 

 

 

Jean Lurçat
Le chasseur
litografie / lithograph, 1965
21 x 15,5 cm
rámováno / framed
5.000,-Kč / CZK

 

 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

HENRI MATISSE
(1869 - 1954, Francie)

Zcela samozřejmě je nejvíce na výstavě zastoupena tzv. Pařížská škola (École de Paris), jejímž nejstarším členem byl syn obchodníka s obilím Henri Matisse (1869-1954). Patří k zakladatelům fauvismu (fauves = šelmy), hnutí, které ovlivnilo celou Matissovu tvorbu. Směle klade vedle sebe i zcela kontrastní barvy. Arabeska a rytmus jsou pak vedle barvy nejdůležitějším prostředkem jeho výraziva. Protože se v posledních letech pohyboval jen na invalidním vozíku (jak stejné s Renoirem!), zavedl do umění vystřihovánky, kdy z barevných papírů vystřihovával tvary, které v přesných rytmech zalepoval. Z takto hotových objektů pak nechávat tisknout litografie a pochoir. Známé jsou fotografie, kdy uprostřed ohromného ateliéru sedí na vozíku spokojený Matisse a na podlaze všude kolem je halda barevných odstřižků ...

 

 

 

 

Henri Matisse
Fruits
litografie / lithograph, 1964
15,5 x 10 cm
rámováno / framed
7.000,-Kč / CZK

 

 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse
Nu bleu I
litografie / lithograph, 1952
35,5 x 26 cm
rámováno / framed
19.000,-Kč / CZK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse
Nu bleu IV
litografie / lithograph, 1952
35,5 x 26 cm
rámováno / framed
19.000,-Kč / CZK
 

  


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse
Nu bleu IX
litografie / lithograph, 1952
34 x 10 cm
19.000,-Kč / CZK


 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

JOAN MIRÓ
(1893 - 1983, Španělsko, Francie)

Jeho práce je charakteristická psychickým automatismem, využíváním podvědomí a velmi svobodnou formou.
Už při prvních studiích na výtvarné škole ohromoval všechny svým používáním barev. V roce 1918 Miró pořádá první samostatnou výstavu. Výstava však není úspěšná, jeho obrazy dělají dojem jen na malou skupinku lidí, většina návštěvníků nebyla schopna pochopit a rozeznat jeho nevšední talent. Apatie a nevšímavost lidí v Barceloně ho plně přesvědčila opustit domov a odjet do Paříže v roce 1919.
První návštěva Paříže nebyla pro Miróa úspěchem, neboť prodej jeho maleb byl v Paříži ještě riskantnější než doma. Setkal se však s Picassem, jemuž prodal svůj autoportrét, kterého si Picasso ve své sbírce velmi cenil až do konce života.
Miró se osudově setkává s André Bretonem, Paulem Eluardem a Louisem Aragonem, kteří právě v té době přinášejí vznik surrealismu. André Breton o jeho stylu dokonce prohlašuje, že je nejsurrealističtější ze všech surrealistů.
V Paříži nemá peníze ani na jídlo, za den sní jen několik suchých fíků. Je příliš pyšný, aby žádal své přátele o pomoc, tak jen sedí hodiny ve svém studiu, zírá do zdi a pak jen maluje na kus papíru nebo plátna veden představivostí vyvolanou hladem.
Ve třicátých letech začíná poprvé tisknout své první litografie.
Se začátkem druhé světové války se Miró ze Španělska stěhuje do Normandie. Musí však odtamtud odejít, neboť Němci na Normandii útočí bombardováním. Ze svého umění zachraňuje na útěku pouze 'Konstelace'.
Po válce Miró odjíždí do New Yorku, kde je na jeho počest uspořádána výstava v Muzeu Moderního Umění. Jeho práce vzbudí takový ohlas, že je Miró požádán, aby dělal rozsáhlé nástěnné malby. Nachází úspěch i v sochařství, a tak se jeho návštěva USA stává rozšířením jeho uměleckých obzorů.
Miró byl jedním z největších surrealistů, našel cestu z neznámých uliček podvědomí, našel nesmírnou sílu symbolů a kombinaci barev svou tvořivostí.

 

 

 

 

Joan Miró
Abstract Composition V
litografie / lithograph, 1981
32 x 24,5 cm, opus 249F
rámováno / framed
20.000,-Kč / CZK


 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miró
The Green Moon
litografie / lithograph, 1972
32 x 25 cm, opus 861M
rámováno / framed
26.000,-Kč / CZK

 

 


  

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miró
Signals IV
dřevoryt / woodcut, 1978
32 x 24 cm
rámováno / framed
24.000,-Kč / CZK

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miró
The Star
litografie / lithograph, 1972
32 x 25 cm, opus 857M
rámováno / framed
26.000,-Kč / CZK

 

 


  

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO PICASSO
(1881 - 1973, Španělsko, Francie)

Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině baskického učitele kreslení.
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství.
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu.
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu.
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce.
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě.
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce.


 

 

 

Pablo Picasso
Les Danseurs au hibou
linoryt / linocut
27 x 32,5 cm, 1959-62
opus 936
rámováno / framed
15.000,- Kč / CZK


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso
La Face de la femme IV
litografie / lithograph
17 x 10,5 cm, 1964
opus 23.9.1964 IV
rámováno / framed
24.000,- Kč / CZK

 

 

 

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

Pablo Picasso
Le Profil cubiste de l´homme VII
litografie / lithograph
21,5 x 14 cm, 1964
opus 16.5.1964 VII
rámováno / framed
24.000,- Kč / CZK


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso
Picador, femme et cheval
linoryt / linocut
27 x 22,5 cm, 1959-62
opus 913
rámováno / framed
14.000,- Kč / CZK


 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle
litografie / lithograph
24 x 32 cm, 1954
opus 27.1.1954 XIV
rámováno / framed
25.000,- Kč / CZK
 

 


 

 

   

 


 

 

 

 

 

 

home